Filmy jsou zatím (dost možná navždy) ve stádiu stříhání.
  • "Horror"

    Spolupracoval jsem (jak autorsky, tak herecky) na Lyrickém Horroru o žabákovi a dinosaurovi.
  • "Sci-fi"

    Taky jsem autorsky a herecky spolupracoval na sci-fi o teleti z vesmíru.